Wersje

Kod EAN-13 składa się z czterech części:
 • prefiks (3 cyfry) oznacza kraj, w którym towar wyprodukowano
 • kod producenta (4 cyfry)
 • kod towaru (5 cyfr)
 • suma kontrolna (1 cyfra)
Kod producenta jest unikalnym numerem przyznanym producentowi. Wszystkie produkty wytwarzane przez dane przedsiębiorstwo mają taki sam kod producenta. Kod produktu składa się z 5 cyfr. Dany producent może więc oznaczyć 99999 produktów.

Kod produktu jest unikalnym kodem wyznaczonym przez producenta. W przeciwieństwie do kodu producenta, kod produktu nie jest określany przez UCC. Producent sam dba o to, aby kody produktów były unikalne i może dowolnie przydzielać numery. Za to, aby kody producentów były unikalne odpowiada UCC, a za to żeby kody jego produktów były unikalne odpowiada producent.

Suma kontrolna jest dodatkową cyfrą używaną do weryfikacji czy kod został poprawnie zeskanowany. Jest ona obliczana na podstawie pozostałych cyfr kodu. Jeżeli cyfra kontrolna jest taka sama jak wartość obliczona z pozostałych cyfr kodu, to jest duże prawdopodobieństwo, że kod został poprawnie zeskanowany.

Na zakodowanie jednego znaku potrzeba dwóch pasków i dwóch odstępów. Symbol start i stop składają się z: wąskiego paska, wąskiego odstępu, wąskiego paska.

Prefiks

Poniżej znajduje się tablica prefiksów przydzielonych poszczególnym krajom przez EANUCC. Prefiks kodu na produkcie nie identyfikuje zawsze kraju, w którym powstał dany produkt. Może on bowiem zostać oznakowany przez dystrybutora. Również producent zarejestrowany w jednym kraju może korzystać ze swojej puli numerów na produkty produkowane w jego fabryce w innym kraju. Prefiks zatem określa ściślej kraj siedziby zarejestrowanego producenta lub dystrybutora.
prefiks kraj prefiks kraj
000 - 139 UCC (USA i Kanada) 628 Arabia Saudyjska
200 - 299 numery wewnętrzne 629 Emiraty Arabskie
300 - 379 Francja 640 - 649 Finlandia
380 EAN Bułgaria 690 - 695 Chiny
383 Słowenia 700 - 709 Norwegia
385 Chorwacja 729 Izrael
387 Bośnia i Hercegowina 730 - 739 Szwecja
400 - 440 Niemcy 740 Gwatemala
450 + 459/490-499 Japonia 741 Salwador
460 - 469 Federacja Rosyjska 742 Honduras
470 Kirgistan 743 Nikaragua
471 Tajwan 744 Kostaryka
474 Estonia 745 Panama
475 Łotwa 746 Dominikana
476 Azerbejdżan 750 Meksyk
477 Litwa 759 Wenezuela
478 Uzbekistan 760 - 769 Szwajcaria
479 Sri Lanka 770 Kolumbia
480 Filipiny 773 Urugwaj
481 Białoruś 775 Peru
482 Ukraina 777 Boliwia
484 Mołdawia 779 Argentyna
485 Armenia 780 Chile
486 Gruzja 784 Paragwaj
487 Kazachstan 786 Ekwador
489 Hong Kong 789 - 790 Brazylia
500 - 509 Wielka Brytania 800 - 839 Włochy
520 Grecja 840 - 849 Hiszpania
528 Liban 850 Kuba
529 Cypr 858 Słowacja
531 Macedonia 859 Czechy
535 Malta 860 Jugosławia
539 Irlandia 867 Korea Północna
540 - 549 Belgia i Luksemburg 869 Turcja
560 Portugalia 870 - 879 Holandia
569 Islandia 880 Korea Południowa
570 - 579 Dania 885 Tajlandia
590 Polska 888 Singapur
594 Rumunia 890 Indie
599 Węgry 893 Wietnam
600 - 601 Południowa Afryka 899 Indonezja
608 Bahrain 900 - 919 Austria
609 Mauritius 930 - 939 Australia
611 Maroko 940 - 949 Nowa Zelandia
613 Algieria 955 Malezja
616 Kenia 958 Makao
619 Tunezja 977 ISSN (periodyki)
621 Syria 978 ISBN (książki)
622 Egipt 979 ISMN (wydawnictwa muzyczne)
624 Libia 980 rachunki zwrotne
625 Jordania 981 - 982 kupony obszaru wspólnej waluty
626 Iran 990 - 999 kupony
627 Kuwejt

Suma kontrolna

Poniżej przedstawiony jest sposób obliczania sumy kontrolnej wraz z przykładem (400763000011).
 • Dodaj do siebie wartości cyfr na pozycjach o nieparzystych numerach (1, 3, 5, 7, 9, 11)
  4 + 0 + 6 + 0 + 0 + 1 = 11
 • Dodaj do siebie wartości cyfr na pozycjach o parzystych numerach (2, 4, 6, 8, 10, 12) i pomnóż otrzymaną sumę przez 3
  0 + 7 + 3 + 0 + 0 + 1 = 11
  11 * 3 = 33
 • Dodaj do siebie wyniki z punktu 1 i 2
  11 + 33 = 44
 • Oblicz resztę z dzielenia wyniku z punktu 3 przez 10
  44 mod 10 = 4
 • Od liczby 10 odejmij wynik z punktu 4. Uzyskany wynik jest sumą kontrolną. Jeżeli wynikiem obliczeń jest liczba 10, to sumą kontrolną jest 0
  10 - 4 = 6

Przykład


Przykład wygenerował program HDF® BarCode System.