Typ
EAN-13, jednowymiarowy kod kreskowy typu 4W, w którym występują paski o czterech różnych szerokościach.

Kodowane znaki: cyfry 0-9.
Długość kodu: 12 cyfr.


Opis
EAN (European Article Numbering) jest europejską wersją UPC. Stosowane są te same rozmiary i podobny schemat kodowania, co kody UPC.

EAN-13 jest europejską wersją kodu UPC-A. Różnica jest tylko w prefiksach i ilości znaków. Każde urządzenie lub program, które jest przystosowane do czytania kodów EAN-13 może także czytać kody UPC-A.

Kod EAN-13 może być uzupełniony 2 lub 5 cyframi (EAN-13 + 2, EAN-13 + 5). Dodatkowe cyfry używane są w wydawnictwach i czasopismach. Zakodowane cyfry (2 lub 5) są umieszczane po prawej stronie kodu jako mały dodatkowy kod.

EAN-13 został zastosowany jako standard w przemyśle wydawniczym do kodowania ISBN na książkach. ISBN lub kod BookLand są po prostu kodami EAN-13 o prefiksie 978 i 9 cyfr przeznaczonych jest na numer ISBN. Dodatkowych 5 cyfr wykorzystywanych jest na cenę.

Każdy kraj ma swoją organizację odpowiedzialną za przyznawanie kodów producentom i utrzymuje centralną bazę danych o kodach. W Polsce jest to EAN POLSKA. System EAN jest pod kontrolą EAN International z siedzibą w Brukseli.


Zastosowanie
EAN (European Article Numbering) jest europejską wersją UPC. Stosowane są te same rozmiary i podobny schemat kodowania, co kody UPC.

EAN-13 jest europejską wersją kodu UPC-A. Różnica jest tylko w prefiksach i ilości znaków. Każde urządzenie lub program, które jest przystosowane do czytania kodów EAN-13 może także czytać kody UPC-A.

Kod EAN-13 może być uzupełniony 2 lub 5 cyframi (EAN-13 + 2, EAN-13 + 5). Dodatkowe cyfry używane są w wydawnictwach i czasopismach. Zakodowane cyfry (2 lub 5) są umieszczane po prawej stronie kodu jako mały dodatkowy kod.

EAN-13 został zastosowany jako standard w przemyśle wydawniczym do kodowania ISBN na książkach. ISBN lub kod BookLand są po prostu kodami EAN-13 o prefiksie 978 i 9 cyfr przeznaczonych jest na numer ISBN. Dodatkowych 5 cyfr wykorzystywanych jest na cenę.

Każdy kraj ma swoją organizację odpowiedzialną za przyznawanie kodów producentom i utrzymuje centralną bazę danych o kodach. W Polsce jest to EAN POLSKA. System EAN jest pod kontrolą EAN International z siedzibą w Brukseli.